صفحه اصلی
موفقیت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان كشور
  • 2675 بازدید

وفقیت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان كشور

 محمدحسين بهزادفر، نفر اول رشته حفظ كل قرآن كريم
 محمدمحسن جعفرزاده، نفر سوم رشته حفظ ١٠ جز قرآن كريم
 الهام بني حسن، نفر دوم در رشته صحيفيه سجاديه