اعضای هیات‌علمی پیشین

ردیف نام و نام‌خانوادگی دوره همکاری مرتبه‌ علمی
1 دکتر محمد عشقی ​1373-1398 استاد
2 دکتر محمدحسن ساوجی ​1395-1377 استاد
3 دکتر اکبر درگاهی 1368-1395 استادیار
4 مرحوم دکتر بابک مظلوم‌نژاد ​1398-1368 استادیار
5 مهندس علیرضا فتاح 1396-1369 مربی
پیوندها:
اعضای هیات‌علمی بازنشسته