همکاران

فاطمه میرزایی
مدیر اجرایی
29904125
F.Mirzaie[at]mail.sbu.ac.ir
علیرضا امینی
کارمند دبیرخانه
29904141
پیمان غفوری
رئیس دبیرخانه
29904128
p.ghafori[at]mail.sbu.ac.ir
بتول سمیعی
مسئول اداره آموزش
29904088
b.samiei[at]mail.sbu.ac.ir
راحله غلامی
کارشناس آموزش
29904083
پست‌الکترونیکی
نرگس یعقوبی
کارشناس آموزش
29904085
n-yaghoubi[at]mail.sbu.ac.ir
مریم جوادیان فرزانه
کارشناس دفتر پژوهشی
29904139
m.javadian[at]mail.sbu.ac.ir
محمد پیروزمند
کارشناس مسئول واحد 
فناوری اطلاعات و رایانه
29904094
 m.piruzmand [at]mail.sbu.ac.ir
علی عصری
کارشناس واحد فناوری اطلاعات و رایانه
29904160
a.asri[at]mail.sbu.ac.ir
داریوش ناصح
كارشناس آزمایشگاه
29904100
 ابراهیم بیضایی
کارشناس کتابخانه
29904155
لیلا موسی‌نژاد
کارشناس گروه
29904146
پست الکترونیکی