تاریخچه

دانشکده مهندسی برق در پردیس ولنجک در سال 1356 به نام دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت با رشته‌های علوم کامپیوتر، مهندسی سیستم، آمار کاربردی، حسابداری و مدیریت فعالیت خود را آغاز کرد. چند سال بعد از انقلاب اسلامی، پس از ادغام 52 موسسه آموزش عالی و تشکیل مجتمع دانشگاهی علوم و ادغام دوباره بخشی از مجتمع مذکور در دانشگاه شهید‌ بهشتی، دانشجویان رشته‌های کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم، ریاضیات عملی و تحقیق در عملیات و برنامه‌ریزی، از مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر و رشته آمار و انفورماتیک از مدرسه عالی ریاضیات و مدیریت کرج و موسسه آموزش عالی آمار و انفورماتیک به این دانشکده انتقال یافتند.
بعد از چند سال، رشته‌های مدیریت و آمار از این دانشکده به دانشکده‌های مرتبط در دانشگاه شهید بهشتی منتقل شد و با نام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با رشته‌های تحصیلی مهندسی کامپیوتر با گرایش های نرم‌افزار و سخت‌افزار و مهندسی برق با گرایش الکترونیک فعالیت می‌نمود. این دانشکده در سال 1376 برای اولین بار در دوره کارشناسی‌ارشد رشته کامپیوتر گرایش نرم‌افزار، در سال 1378 دوره کارشناسی‌ارشد رشته برق گرایش الکترونیک، در سال 1381 دوره کارشناسی‌ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سخت‌افزار و در سال 1382 برای اولین‌بار در دوره دکترا رشته معماری کامیپوتر دانشجو پذیرفت. از سال 1392 با تلفیق دو دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، دانشکده مهندسی برق در پردیس ولنجک دانشگاه شهید بهشتی با دانشکده مهندسی برق پردیس شهید عباسپور ادغام شدند و تشکیل یک دانشکده واحد را دادند.
در آبان‌ماه 1393، این دانشکده به دو دانشکده «مهندسی برق» و «علوم و مهندسی کامپیوتر» تفکیک شد. از سال 1399 دانشکده برق به دو پردیس مجزای ولنجک (الکترونیک و مخابرات) و شهید عباسپور (کنترل و مقدرت) تفکیک شده است. هم‌اکنون دانشکده مهندسی برق در مقطع کارشناسی در رشته‌های مهندسی برق و مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، در مقطع کارشناسی‌ارشد در گرایش‌های الکترونیک (آنالوگ، ادوات و دیجیتال، مخابرات) سیستم و میدان، ماشین‌های الکتریکی و الکترونیک قدرت، حمل و نقل الکتریکی و همچنین در مقطع دکتری در گرایش‌های مختلف برق دانشجو می‌پذیرد.

معاونان آموزشی دانشکده از ابتدا تاکنون:

 • آقای دکتر محمد ذکائی (سال 1361)
 • آقای مهندس مسعود البرز (سال 1363)
 • آقای دکتر سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی (سال 1365)
 • آقای دکتر اکبر درگاهی (سال 1374)
 • آقای دکتر حمید خورسند رحیم‌زاده (سال 1376)
 • آقای دکتر اسلام ناظمی (سال 1385)
 • آقای دکتر امید هاشمی‌پور (سال 1391)
 • آقای دکتر حمید جوادی​ (سال 1394)
 • آقای دکتر حسین کاظمی کارگر​ (سال 1396)
 • جعآقای دکتر محمد حسین معیری فری (سال 1401)

معاونان پژوهشی دانشکده از ابتدا تاکنون:

 • آقای دکتر محمد عشقی (سال 1376)
 • آقای دکتر امید هاشمی‌پور (سال 1385)
 • آقای دکتر اسفندیار مهرشاهی (سال 1391)
 • آقای دکتر علی جلالی (سال 1396)
 • آقای دکتر کامبیز عابدی​ (سال 1397)
 • آقای دکتر حسین ترکمن (سال 1399)
 • آقای دکتر عباس پیرهادی (سال 1399)

معاونان تحصیلات تکمیلی دانشکده از ابتدا تاکنون:

 • آقای دکتر محمد عشقی (سال 1374)
 • آقای دکتر کیوان ناوی (سال 1382)
 • خانم دکتر فرح ترکمنی‌آذر (سال 1385)
 • آقای دکتر اسلام ناظمی (سال 1388)
 • خانم دکتر فرح ترکمنی‌آذر (سال 1391)
 • آقای دکتر اسفندیار مهرشاهی (سال 1394)

مدیر گروه‌های آموزشی دانشکده از ابتدا تاکنون:

مدیر گروه‌های الکترونیک:

 • آقای دکتر محمد ذکائی (سال 1361)
 • آقای مهندس مسعود البرز (سال 1363)
 • آقای دکتر سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی (سال 1365)
 • آقای دکتر اکبر درگاهی (سال 1374)
 • آقای دکتر حمید خورسند رحیم‌زاده (سال 1376)
 • آقای دکتر اسلام ناظمی (سال 1385)
 • آقای دکتر امید هاشمی‌پور (سال 1391)
 • آقای دکتر حمید جوادی​ (سال 1394)
 • آقای دکتر حسین کاظمی کارگر​ (سال 1396)
 • آقای دکتر محمد‌حسین معیری فری (سال 1401)

مدیر گروه‌‌های مخابرات:

 • آقای دکتر اسفندیار مهرشاهی (سال 1385)
 • آقای دکتر عباس پیر‌هادی (سال 1391)
 • آقای دکتر داود غرویان​ (سال 1396)