صفحه اصلی
برگزاری کارگاه آموزشی ساخت و مشخصه یابی ادوات مجتمع نوری
  • 65 بازدید

 

کارگاه آموزشی ساخت و مشخصه یابی ادوات مجتمع نوری (دکتر غلام محمد پارسانسب- دکتر فاطمه مرادیانی) در تاریخ 28 آذر ماه 1401

در محل آزمایشگاه مدارهای مجتمع نوری- ساختمان آزمایشگاه های دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

 

 

افزودن نظرات