صفحه اصلی
بازدید دانشجویان مهندسی پزشکی از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
  • 641 بازدید

دانشجویان گروه مهندسی پزشکی سه شنبه دوازدهم دی ماه، از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز بازدید کردند.

در این بازدید که به همت دکتر دهقانی مدیر گروه مهندسی پزشکی تدارک دیده شد، دانشجویان با انواع روش­های داده برداری، تصويربرداری تحریکی و توانبخشی در پژوهش‌های مربوط به بررسی عملکرد مغز انسان آشنا شدند.

گفتنی است: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با هدف اصلی انجام مأموریت‌های نوین در راستای پاسخگوئی به بخشی از نیازهای پژوهشی و فناوری کشور در زمینه ایجاد زیر ساخت تصویربرداری و تحریک مغزی لازم برای تحقیقات شناختی و توانبخشی، و ارائه خدمات دانش بنیان و روز آمد در حوزه علوم و فناوری های شناختی با بهره گیری از امکانات و نیروهای متخصص ایجاد شده است.

افزودن نظرات