صفحه اصلی
انتخاب دکتر معیری، دکتر رضازاده و دکتر صدیقی زاده به عنوان دو درصد دانشمندان پر استناد جهان
  • 98 بازدید

انتخاب دکتر معیری، دکتر رضازاده و دکتر صدیقی زاده از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی برق اکترونیک و مخابرات به عنوان دو درصد دانشمندان پر استناد جهان در سال 1401 را با خرسندی به خانواده بزرگ دانشگاه شهید بهشتی تبریک می گوییم.

افزودن نظرات