صفحه اصلی
ارائه پوستری پروژه های کارشناسی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402
  • 551 بازدید

ارائه پوستری پروژه های کارشناسی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 دانشکده مهندسی برق (الکترونیک و مخابرات)، دوشنبه یازدهم دی ماه برگزار شد.

در این روز دانشجویان مقطع کارشناسی، دستاوردهای پژوهشی خود را برای دیگر دانشجویان و اساتید ارائه کردند.

گفتنی است: پروژه های دانشجویان مقطع کارشناسی، دو هفته قبل از شروع امتحانات هر نیمسال تحصیلی به صورت پوستر به نمایش گذاشته می شود و 2 نمره از نمره پروژه این دانشجویان به ارائه پوستری اختصاص دارد.

افزودن نظرات