صفحه اصلی
آگهی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
  • 1139 بازدید

عنوان:

تشخيص تلفات غيرفنی در فيدرهای فشارضعيف با استفاده از داد ه‌های محدود با در نظرگيری شاخص اقتصادی محل مشترکين

سخنران: شایان داودی

دانلود فایل
افزودن نظرات