صفحه اصلی
آگهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
  • 215 بازدید

عنوان :

بررسي آسيبپذیریهای ناشي از حملات فعّال در سامانههای خودکار تصدیق گویندۀ مقاوم در برابر حملات بازپخش

سخنران : عرفان تيداک

دانلود فایل
افزودن نظرات