صفحه اصلی
آگهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
  • 635 بازدید

عنوان :

طراحي و شبيه سازی فيلتر gm-C در کاربردهای پزشکي باليني
Design and Simulation of Gm-C filters for Biomedical Applications

سخنران : مهدیس محمدی زرکوب

دانلود فایل
افزودن نظرات