صفحه اصلی
آگهی دفاع از رساله دکتری
  • 1165 بازدید
عنوان رساله: طراحی مدارهای مجتمع خیلی فشرده عصب‌گون مبتنی بر فناوری‌های نوپدید برای کاربردهای هوش مصنوعی

دانشجو: عبداله امیرانی

استاد راهنما: دکتر کیان جعفری

استاد مشاور: دکتر محمدحسین معیری

زمان برگزاری: شنبه 21 آبان 1401 ساعت 16

مکان برگزاری: دانشکده مهندسی برق، طبقه همکف، تالار دانشکده مهندسی برق

دانلود فایل
افزودن نظرات