کارآموزی و کارورزی

​دفترچه راهنمای انتخاب واحد کارآموزی-دانشکده برق

​دانلود​

فرم درخواست كارآموزي​

​دانلود

فرم شماره 1-فرم معرفی نامه​

دانلود

فرم شماره 2-فرم تعيين محل کار آموزی​

دانلود

فرم شماره 3-فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی​

​دانلود

فرم شماره 4-گزارش خلاصه فعاليت هاي هفتگي​

​دانلود

فرم شماره 5-فرم ارزیابی سرپرست کارآموزی​

​دانلود

فرم شماره 6-فرم پایان دوره کارآموزی​

​دانلود

فرم شماره 7-ارزیابی دانشجو از واحد کارآموزی​​

​دانلود

فرم شماره 8-شرح نظرات و پیشنهادات دانشجوی کارآموز​

​دانلود

نحوه نگارش گزارش کارآموزي-دانشکده مهندسی برق​​

​دانلود


​​​