کارآموزی و کارورزی

​دفترچه راهنمای انتخاب واحد کارآموزی - دانشکده برق

​دانلود​

فرم درخواست كارآموزی​

​دانلود

فرم شماره 1-فرم معرفی‌نامه​

دانلود

فرم شماره 2-فرم تعيين محل کار‌آموزی​

دانلود

فرم شماره 3-فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی​

​دانلود

فرم شماره 4-گزارش خلاصه فعاليت‌های هفتگی​

​دانلود

فرم شماره 5-فرم ارزیابی سرپرست کارآموزی​

​دانلود

فرم شماره 6-فرم پایان دوره کارآموزی​

​دانلود

فرم شماره 7-ارزیابی دانشجو از واحد کارآموزی​​

​دانلود

فرم شماره 8-شرح نظرات و پیشنهادات دانشجوی کارآموز​

​دانلود

نحوه نگارش گزارش کارآموزی - دانشکده مهندسی برق​​

​دانلود