صفحه اصلی
دکترعلیرضا حسن زاده موفق به ابداع روشی برای کاهش اثرات اشعهX شد.
  • 3169 بازدید

دکترعلیرضا حسن زاده عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی، موفق به ابداع روشی برای کاهش اثرات اشعهX شد.