صفحه اصلی
پذیرش بدون آزمون دانشکده برق
  • 1131 بازدید

قابل توجه داوطلبان پذیرش بدون آزمون

متقاضیان واجد شرایط کلیه مدارک و مستندات مربوط به تمامی سوابق آموزشی و پژوهشی مندرج در ( فرم تقاضای داوطلبان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری سال 1400-1399 ) را به ایمیل bargh@sbu.ac.ir  و در صورت نیاز به تماس تلفنی داوطلبان  رشته مهندسی برق گرایش کنترل و قدرت با شماره تلفن  73932630خانم عربی و  رشته مهندسی برق گرایش مخابرات با شماره تماس 29904083  خانم سمیعی تماس حاصل نمایند.

 
افزودن نظرات