صفحه اصلی
نام 4 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) در فهرست 2 درصد دانشمندان برتر جهان
  • 3217 بازدید

طبق اعلام دانشگاه استندفورد آمریکا که پایگاهی برای معرفی و ارائه اطلاعات بیش از 100 هزار دانشمند برجسته جهان در 22 حوزه علمی و 176 زیرشاخه علمی محسوب می شود، نام 4 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) شهید بهشتی در این فهرست دیده می شود.

در این گزارش که 19 اکتبر 2021 منتشر شده است، جناب آقای دکتر سید ابراهیم افجه ای، جناب آقای دکتر مصطفی صدیقی زاده، جناب آقای دکتر محمدحسین معیری و جناب آقای دکتر علیرضا رضازاده از لحاظ شاخص هایی چون تعداد مقاله چاپ شده، تعداد کار علمی انجام داده، میزان تاثیرگذاری آنها و مقالاتشان در حوزه فعالیت و میزان ارجاعات به مقالات منتشر شده در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان معرفی شده اند.

نتیجه این ارزیابی در این لینک قابل مشاهده است.

 

افزودن نظرات