صفحه اصلی
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی مهندسی برق ورودی ۹۷ و ۹۸ و ۹۹
  • 786 بازدید

روز شنبه ۲۰ آذر  ساعت ۱۸ جلسه مجازی در خصوص انتخاب بسته های تخصصی برای انتخاب واحد ترم آینده در

این لینک برگزار می گردد . حضور کلیه دانشجویان‌در جلسه الزامی است.

افزودن نظرات