صفحه اصلی
قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری گروه مخابرات 1401
  • 748 بازدید

در صورتی برای داوطلب زمان مصاحبه اعلام خواهد شد که کلیه مدارک به همراه فرم اختصاصی گروه مخابرات به آدرس زیر ارسال گردد. تاکید می شود داوطلبان محترم به دقت اطلاعیه گروه مخابرات را در سایت دانشکده مطالعه و بر اساس آن اقدام نمایند.

dgharavian@yahoo.com

گروه مخابرات

افزودن نظرات