صفحه اصلی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰
  • 884 بازدید

دانشجویان رشته مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک 
مهندسی برق - سیستمهای الکترونیک دیجیتال
مهندسی برق - افزاره های میکرونانو الکترونیک 
مهندسی برق _سامانه های برقی حمل ونقل الکتریکی 
مهندسی برق -الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

دانشکده بصورت گروهی انتخاب واحد شما را انجام خواهد داد و نیازی به انتخاب واحد از طریق شما نمی باشد .
ضمنا دانشجویان گروه الکترونیک و حمل و نقل الکتریکی دروس جبرانی ندارند . 
فقط حتما پذیرش نهایی خود را انجام دهید .


با تشکر آموزش دانشکده مهندسی برق -الکترونیک و مخابرات

افزودن نظرات