صفحه اصلی
کارورزی 1400
  • 2435 بازدید

قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکی 


باطلاع می رساند دانشجویانی که قصد اخذ درس کارورزی در نیمسال آینده ( مهر ۱۴۰۰ ) را دارند، مانند دانشجویان

مهندسی برق فرمهای مربوط به کارآموزی را از وبسایت دانشکده اخذ نمایند و راهنمای مربوطه را مطالعه نمایند.


لطفا چهار فرم (فرم درخواست کارآموزی-فرم های ۱ و ۲ و ۵) بصورت کامل تکمیل شده، سپس برای  آقای دکتر

عابدی ( مسئول کار آموزی ) ارسال نمایید.

افزودن نظرات