صفحه اصلی
فراخوان دعوت به همکاری
  • 457 بازدید

از دانشجویان فعال در زمینه برنامه نویسی جهت ایجاد سامانه ی هماهنگی دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تحت وب دعوت به همکاری می شود . علاقمندان رزومه کاری و  مبلغ پیشنهادی و طرح اولیه سامانه مورد نظر را

به آدرس h_kazemi@sbu.ac.ir ایمیل نمایند .

افزودن نظرات