صفحه اصلی
سمینار گروه مخابرات
  • 2489 بازدید

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مخابرات

دفاع درس سمینار، روز چهارشنبه سوم شهریور ماه با حضور اعضای محترم گروه و تمامی دانشجویان خواهد بود. ساعت جلسه متعاقا اعلام خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال گزارش سمینار پس از تایید استاد سمینار، تاریخ ۲۸ مرداد خواهد بود و در صورت عدم تحویل تا این تاریخ، دانشجویان اجازه دفاع نخواهند داشت.

افزودن نظرات