صفحه اصلی
زمان برگزاری امتحان جامع آموزشی
  • 1014 بازدید

قابل توجه دانشجویان دکتری که در نیمسال جاری درس امتحان جامع را اخذ نموده اند :

امتحان جامع در تاریخ ۲۶ و ۳۰ مرداد ماه برگزار خواهد شد.
از دانشجویان گرامی درخواست می شود پس از تکمیل فرم درخواست امتحان جامع فرم را جهت تایید برای مدیر گروه ارسال نمایند و در سیستم گلستان قسمت پیشخوان خدمت درخواست مجوز امتحان جامع آموزشی نمایند .

افزودن نظرات