صفحه اصلی
برگزاری روز درختکاری
  • 2293 بازدید

به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، مراسم کاشت نهال، با حضور آقایان دکتر افجه ای (رئیس دانشکده مهندسی برق)، دکتر ابراهیمی مقدم (رئیس دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر) و جمعی از کارکنان؛ روز ‌سه شنبه 19 اسفند 1399، مقابل ساختمان دانشکده، برگزار شد.

خوش بکاریم هردرختی یادگار، بر این زمین            با درختان سبز گردد این زمین و آن زمین

افزودن نظرات