صفحه اصلی
برگزاری جلسه مجازی گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق
  • 1081 بازدید

برگزاری جلسه مجازی گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق

جلسه مجازی گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق در روز شنبه 99/01/23 از ساعت 12:30 لغایت 14 با حضور آقایان دکتر قادری،دکتر عابدی، دکتر مقدادی، دکتر هاشمی پور، دکتر جلالی، دکتر جعفری، دکتر پارسا نسب، دکتر یزدان پناه، دکتر معیری، دکتر حسن زاده، دکتر شریفی و خانم دکتر تیمارچی برگزار شد.​

افزودن نظرات