صفحه اصلی
بازدید ریاست دانشکده آقای دکتر افجه ای از گروه رباتیک
  • 3978 بازدید

ریاست دانشکده آقای دکتر افجه ای به همراه آقای دکتر هاشمی پور

از گروه رباتیک دانشکده به سرپرستی آقای دکتر حسین معیری بازدید نمودند.

 

افزودن نظرات