صفحه اصلی
انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برق
  • 1116 بازدید

رییس دانشگاه شهید بهشتی طی نامه ای، ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های دکتر کامبیز عابدی در مدت تصدی معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برق، طی حکمی دکتر حسین ترکمن دانشیار دانشکده مهندسی برق را به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی دانشکدۀ مهندسی برق منصوب نمود.

افزودن نظرات