صفحه اصلی
انتصاب دکتر حسین ترکمن به عنوان دبیر کمیته منتخب دانشکده
  • 1315 بازدید

رییس دانشگاه شهید بهشتی طی نامه ای، ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های دکتر کامبیز عابدی به عنوان دبیر کمیته منتخب دانشکده مهندسی برق، طی حکمی دکتر حسین ترکمن دانشیار دانشکده مهندسی برق را به عنوان دبیر کمیته منتخب دانشکده مهندسی برق منصوب نمود.

افزودن نظرات