صفحه اصلی
انتصاب آقای دکتر محمد حسین معیری به عنوان سرپرست معاون آموزشی
  • 261 بازدید

جناب آقای دکتر سعداله نصیری قیداری طی حکمی جناب آقای دکتر محمد حسین معیری را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشکده مهندسی برق منصوب کردند.

 

 

دانلود فایل
افزودن نظرات