صفحه اصلی
اختتام طرح پژوهشی "طراحی تراشه فرستنده-گیرنده برای کاربرد خودرویی"
  • 1229 بازدید

طرح پژوهشی "طراحی تراشه فرستنده-گیرنده برای کاربرد خودرویی" حاصل همکاری مشترک دانشگاه شهید بهشتی و شرکت تراشه فناور ماد (دانش بنیاد) خاتمه یافت.

این طرح توسط دکتر مسعود مقدادی نیشابوری، ​عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق (الکترونیک- مخابرات) دانشگاه شهید بهشتی، در تاریخ 21 خرداد ماه سال 1399 آغاز شده و در یکم آذر ماه 1400 به پایان رسید.

از نتایج این طرح پژوهشی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • طرح مدارهای فرستنده گیرنده برای استانداردهای LIN و CAN در تکنولوژی CMOS
  • ارائه گزارش و فایلهای کتابخانه طراحی
  • ساخته شدن تراشه ­های نمونه طراحی شده و مستندسازی نتایج اندازه گیری
  • دستیابی به مشخصات مورد نظر کارفرما مطابق استانداردهای خودرویی
  • آماده سازی تراشه ­ها برای تولید انبوه
افزودن نظرات