صفحه اصلی
آگهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
  • 159 بازدید

عنوان:

عيب یابي و استخراج پارامترهای پيل سوختي به کمک الگوریتم بهينه سازی کایوتي

سخنران:

اميرحسين فتحي

دانلود فایل
افزودن نظرات