کارکنان

 

پردیس ولنجک​​​
دبیرخانه شماره تماس
مدیر اجرایی پیمان غفوری 29904128
کارمند دبیرخانه صابر ابراهیمی 29904141
دفتر ریاست شماره تماس
کارمند دفتر ریاست فاطمه میرزایی 29904125
آموزش شماره تماس
مسئول اداره آموزش بتول سمیعی 29904088
کارشناس آموزش مهناز مختاری 29904087
کارشناس آموزش نرگس یعقوبی 29904085
معاونت‌هاي پژوهشي و تحصيلات تکميلي شماره تماس
کارشناس دفتر پژوهشی مریم جوادیان 29904139
دفتر مدير گروههای آموزشی شماره تماس
کارمند گروه    29904146
واحد انفورماتیک شماره تماس
سرپرست واحد انفورماتیک محمد پیروزمند 29904094
کارمند واحد انفورماتیک 
علی عصری
29904160
آزمايشگاههای آموزشی شماره تماس
كارشناس آزمایشگاه داریوش ناصح 29904100
کارمند آزمایشگاه طاهر احد نژاد 29904095
کتابخانه شماره تماس
کارشناس کتابخانه نیلوفر فرزانه 29904155
کادر خدماتی شماره تماس
نامه رسان احمد نبیئی 29904045
کادر خدمات صفر علی همت زاده 29904045
کادر خدمات رضا آوخ 29904045