درباره ما

هات‌اسپات HotSpot

اعضای دانشگاه شهید بهشتی اعم از دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارمندان می‌توانند از طریق پیوند ورود به هات‌اسپات (Hotspot.sbu.ac.irهات‌اسپات به دسترسی داشته باشند.

شناسه و رمزعبور دسترسی به اینترنت هات‌اسپات:

اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان

شناسه دسترسی به اینترنت برای کلیه اعضای دانشگاه شهید بهشتی، بخش اول آدرس ایمیل بهشتی(شناسه بهشتی) و رمز عبور نیز همان رمزعبور ایمیل بهشتی است. به عنوان مثال شناسه دسترسی به اینترنت برای آدرس ایمیل بهشتی h.abedin@sbu.ac.ir ، قسمت اول آن یعنی h.abedin (شناسه بهشتی) است. درصورتی که شناسه بهشتی دریافت نکرده‌اید، به صفحه درخواست شناسه بهشتی در سایت https://id.sbu.ac.ir مراجعه نمایید.

خروج از هات‌اسپات پس از اتمام کار:

چنانچه از رایانه‌های عمومی برای دسترسی به اینترنت استفاده می‌نمایید خواهشمند است جهت جلوگیری از استفاده سایرین از شناسه بهشتی شما، پس از اتمام کار، حتما از طریق پیوند Hotspot.sbu.ac.irازهات‌اسپات خارج شوید.
حجم ترافیک ماهیانه:

حجم ترافیکی ماهیانه استفاده از اینترنت عبارت است از:

  • دانشجویان مقطع کارشناسی 20 گیگابایت

  • دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 30 گیگابایت

  •  دانشجویان مقطع دکترا 35 گیگابایت

حجم ترافیکی در ابتدای هر ماه شمسی به اعتبار هر کاربر افزوده می شود.
کاربران جهت مشاهده میزان حجم مصرفی خود، می توانند به سامانه IBSng مراجعه نمایند.

 

دسترسی به سامانه‌های داخلی بدون نیاز به هات‌اسپات:

بمنظور مشاهده وب‌ سایت دانشگاه و یا استفاده از سامانه جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، یا سامانه تغذیه و یا سایر سامانه‌هایی که داخلی محسوب می شوند (سامانه های تحت دامنه دانشگاه شهید بهشتی) نیازی به اتصال به Hotspot ندارند.

درخواست کمک یا رفع مشکل:
اعضای هیات علمی و کارمندان جهت رفع مشکل یا طرح هر گونه سوال به میزخدمت اعضای هیات علمی و کارمندان مراجعه نمایند.

دانشجویان نیز می‌توانند جهت رفع مشکل یا طرح هر گونه سوال به میزخدمت دانشجویان مراجعه نمایند.

پیگیری درخواست رفع مشکل:

چنانچه پس از درج درخواست رفع مشکل یا ارائه سوال از طریق میز خدمت، پاسخی از سوی گروه پشتیبانی مرکز فناوری اطلاعات دریافت نکردید، می‌توانید با شماره تلفن 29902515 جهت پیگیری درخواست خود تماس حاصل فرمایید.
 لذا بدون ثبت درخواست از طریق میزخدمت پاسخگویی میسر نخواهد بود.

 

 
 
 

 

 

ؤ