درباره ما

دانشکده مهندسی برق در پردیس ولنجک در سال 1356 به نام دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت با رشته های علوم کامپیوتر، مهندسی سیستم، آمار کاربردی، حسابداری و مدیریت فعالیت خود را آغاز کرد. چند سال بعد از انقلاب اسلامی، پس از ادغام 52 مؤسسه آموزش عالی و تشکیل مجتمع دانشگاهی علوم و ادغام دوباره بخشی از مجتمع مذکور در دانشگاه شهید بهشتی، دانشجویان رشته های کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم، ریاضیات عملی و تحقیق در عملیات و برنامه ریزی، از مدرسه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر و رشته آمار و انفورماتیک از مدرسه عالی ریاضیات و مدیریت کرج و مؤسسه آموزش عالی آمار و انفورماتیک به این دانشکده انتقال یافتند. بعد از چند سال، رشته های مدیریت و آمار از این دانشکده به دانشکده های مرتبط در دانشگاه شهید بهشتی منتقل شد و با نام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر با گرایش های نرم افزار و سخت افزار و مهندسی برق با گرایش الکترونیک فعالیت می نمود. این دانشکده در سال 1376 برای اولین بار در دوره کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار، در سال 1378 دوره کارشناسی ارشد رشته برق گرایش الکترونیک، در سال 1381 دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار و درسال 1382 برای اولین بار در دوره دکترا رشته معماری کامیپوتر دانشجو پذیرفت. از سال 1392 با تلفیق دو دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعت آب و برق )شهید عباسپور(، دانشکده مهندسی برق در پردیس ولنجک دانشگاه شهید بهشتی با دانشکده مهندسی برق پردیس شهید عباسپور ادغام شدند و تشکیل یک دانشکده واحد را دادند. در آبا نماه 1393، این دانشکده به دو دانشکده "مهندسی برق" و "علوم و مهندسی کامپیوتر" تفکیک شد. از سال 1399 دانشکده برق به دو پردیس مجزای ولنجک (الکترونیک و مخابرات) و شهید عباسپور (کنترل و مقدرت) تفکیک شده است. هم اکنون دانشکده مهندسی برق در مقطع کارشناسی در رشته های مهندسی برق و مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های الکترونیک )آنالوگ، ادوات و دیجیتال(، مخابرات )سیستم و میدان(، ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت، حمل و نقل الکتریکی و همچنین در مقطع دکتری در گرایشهای مختلف برق دانشجو می پذیرد.


 
ریاست دانشکده
نام و نام خانوادکی آغاز دوره تصدی
آقای مهندس احمد میرباقری 1355
آقای مهندس محمدمسعود منصوری 1361
آقای مهندس هوشنگ اسدالله 1364
آقای مهندس مسعود البرز 1364
آقای مهندس اسماعیل نامور قره‌شیران 1369
آقای دکتر حسین وکیلیان 1374
آقای دکتر جواد اسماعیلی 1376
آقای دکتر سید ابراهیم افجه‌ای 1385
آقای دکتر رضا قادری​ 1394​
آقای دکتر سید ابراهیم افجه ای​ 1394​
آقای دکتر رضا قادری​ 1396​
آقای دکتر سید ابراهیم افجه ای 1399

 

 

معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادکی آغاز دوره تصدی
آقای دکتر محمد ذکائی 1361
آقای مهندس مسعود البرز 1363
آقای دکتر سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی 1365
آقای دکتر اکبر درگاهی 1374
آقای دکتر حمید خورسند رحیم‌زاده 1376
آقای دکتر اسلام ناظمی 1385
آقای دکتر امید هاشمی پور 1391
آقای دکتر حمید جوادی​ 1394​
آقای دکتر حسین کاظمی کارگر​ ​1396
آقای دکتر محمد حسین معیری 1401

 

 

 

 

معاونان پژوهشی
نام و نام خانوادکی آغاز دوره تصدی
آقای دکتر محمد عشقی 1376
آقای دکتر امید هاشمی پور 1385
آقای دکتر اسفندیار مهرشاهی 1391
آقای دکتر علی جلالی​ ​1396
آقای دکتر کامبیز عابدی​ 1397​
آقای دکتر حسین ترکمن ​1399
آقای دکتر عباس پیرهادی 1399

 

 

 

 

معاونان تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادک آغاز دوره تصدی
آقای دکتر محمد عشقی 1374
آقای دکتر کیوان ناوی 1382
خانم دکتر فرح ترکمنی‌آذر 1385
آقای دکتر اسلام ناظمی 1388
خانم دکتر فرح ترکمنی‌آذر 1391
آقای دکتر اسفندیار مهرشاهی 1394

 

 

مدیران گروه الکترونیک
نام و نام خانوادکی آغاز دوره تصدی
آقای مهندس غلام‌حسین پژوهان 1368
آقای دکتر سیدابراهیم افجه‌ای 1371
آقای دکتر نامدار صنیعی 1376
آقای دکتر امید هاشمی‌پور تفرشی 1376
آقای دکتر بابک مظلوم نژاد 1382
آقای دکتر جواد شریفی 1384
آقای مهندس فتاح 1386
آقای دکتر علی جلالی 1388
خانم دکتر سمیه تیمارچی​ 1397​
​آقای دکتر کیان جعفری ​1398
آقای دکتر محمدحسین معیری 1400
آقای دکتر مسعود مقدادی نیشابوری 1401

 

 

مدیران گروه قدرت
نام و نام خانوادکی آغاز دوره تصدی
آقای دکتر علیرضا رضازاده ولوجردی 1385
آقای دکتر ابوالفضل پیرایش نقاب 1390
آقای دکتر محمدرضا آقا محمدی 1392
آقای دکتر احمدسالم نیا​ 1394​
آقای دکتر علی مصلی نژاد​ ​1399

 

 

مدیران گروه قدرت - سامانه های حمل و نقل الکترونیکی
نام و نام خانوادگی آغاز دوره تصدی
آقای دکتر مصطفی صدیقی زاده                   1395                      
آقای دکتر مرتضی خردمندی    1399       

 

مدیران گروه مخابرات
نام و نام خانوادکی آغاز دوره تصدی
آقای دکتر اسفندیار مهرشاهی 1385
آقای دکتر عباس پیر هادی 1391
آقای دکتر داود غرویان​ 1396​

 

 

نام و نام خانوادکی آغاز دوره تصدی
آقای کامران رئیس فیروز 1354
آقای لک نژادی 1361
آقای حمید حریرچی 1365
آقای رضا محرابی 1367
آقای حمید ساحلی 1372
آقای صفدر رجب کاشانی 1375
خانم شراره دانایی 1383
آقای پیمان غفوری 1391