انجمن علمی برق


انجمن علمی برق

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی (ولنجک)

استاد مشاور: دکتر مسعود مقدادی نیشابوری

اعضای انجمن:
دبیر کل: امیرعلی قمی
نائب دبیر: نگار طالبی
دبیر آموزشی: علیرضا مطلبی‌خواه، آرین طاووسی
دبیر
پژوهشی: سروش کیوانفرد، میلاد ربیعی، محمد صالحی
دبیر فرهنگی: علیرضا مطلبی‌خواه
سردبیر و مدیر مسئول نشریه: محمد صالحی، دریا تقوی نژاد


انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی از سال 1386 فعالیت خود را آغاز نموده است.

فعالیت­ های انجمن علمی برق به بخش­ های مختلفی تقسیم می­ شوند. برگزاری دوره­های آموزشی و کلاس­ های علمی زیر نظر اساتید محترم دانشکده و باتوجه به نیازها و درخواست ­های دانشجویان یکی از فعالیت­ های اصلی انجمن علمی برق می باشد.

تمرکز بر روی پروژه­های تحقیقاتی با شرکت فعال دانشجویان دانشکده و تشکیل تیم­های تحقیقاتی و شرکت در جشنواره­ها و مسابقات مختلف از جکله جشنواره­ی حرکت که به صورت سالانه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می­شود از دیگر حوزه­های فعالیت انجمن می‌باشد. انجمن علمی برق هر ساله حضور پررنگ و موفقی در جشنواره حرکت دارد.

گاه­نامه کهربا نشریه­ی رسمی انجمن علمی برق می­باشد. اعضای انجمن برق به طور مستمر و با استفاده از ظرفیت­ های موجود در دانشکده و با کمک دانشجویان فعال، این نشریه را در زمینه­ های مختلف و مرتبط با حوزه­ی برق آماده و منتشر می­ کنند. همچنین، انجمن علمی برق در زمینه برگزاری رویدادهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانشکده از جمله در برگزاری کنفرانس­های ملی و بین ­المللی با مسؤولان برگزاری این رویدادها همکاری می ­نماید.